السبت، 9 مايو 2020

20 دار نشر عالمية تتيح قواعد بياناتها مجانا

التصنيفات

20 دار نشر عالمية تتيح قواعد بياناتها مجانا

لفترة شهرين تقريباً

1.Tayloe & Francis
https://tandfonline.com/openaccess
2. ElSEVIER
https://elsevier.com/…/op…/open-access/open-access-journals…
3.WILEY
https://authorservices.wiley.com/open-research/…/index.html…
4. SPRINGER
https://springeropen.com
5. SCIENCE OPEN
https://scienceopen.com
6. SCIENCE DIRECT https://sciencedirect.com/browse/journals-and-books
7. JSTOR
https://about.jstor.org/oa-and-free/
8. (OAL)OPEN ACCESS LIBRARY
http://oalib.com
9. OXFORD ACADEMIC https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
10. LUND UNIVERSITY LIBRARIES
https://lub.lu.se/…/ser…/publishing-registering/open-access…
11. KARGER
https://karger.com/OpenAccess
12. THIEME OPEN
https://open.thieme.com/web/19/home
13. OMNICS OPEN ACCESS
https://omicsonline.org
14. BMC
https://biomedcentral.com
15. MDPI
https://mdpi.com/about/journals
16. COGENT OA
https://cogentoa.com
17. OPEN ACCESS
https://omicsonline.org
18. ERUDIT
https://erudit.org/en/
19. HIGHWIRE
https://highwirepress.com
20. DIRECTORY OF OPEN SCIENCE ARTICLES https://doaj.org